YH Prof. Dato’ Dr. Noraien Mansor
Pengarah
Penerbit UMT

Cik Azeeha Ibrahim

Pegawai Penerbitan N41

Encik Nazaruddin Othman

Penolong Pegawai Penerbitan N29

Encik Mohamad Nuraidil Zakaria

Penolong Pegawai Penerbitan N29