Visi

Merealisasikan hasrat untuk menjadi wadah penerbitan ilmiah yang berkualiti dan tersohor.

 

 

Misi

Menerbitkan bahan penerbitan berkualiti dan tersohor sejagat dalam bidang Sains, Teknologi dan Pengurusan SumberAlam yang dapat menyumbang kepada peningkatan dan penerokaan ilmu serta pembangunan agama, bangsa dan negara.