Mohd Afifullah Ahmad
Pegawai Penerbitan (N41)

Norma Haji Malik
Penolong Pegawai Penerbitan Kanan (N32)

Mohd Fadli Abdullah
Pereka (B32)

Siti Najwa Mohd Noor
Pereka (B19)

Mohd Azlan Mohd Putra
Pembantu Penerbitan (N19)