YH Prof. Dato’ Dr. Noraien Mansor
Pengarah
Penerbit UMT

Encik Mohd Fadli Abdullah

Pereka B29

Cik Siti Najwa Mohd Noor

Pereka B19