ALUAN PENGARAH PENERBIT UMT

dato-pengarah-penerbit

Profesor Dato’ Dr. Noraien Bt Mansor mula memegang jawatan sebagai Pengarah Penerbit UMT pada tahun 2013. Juga merupakan Pensyarah Bahasa Inggeris di Universiti Malaysia Terengganu.
| Selanjutnya